Tło

Informacje dotyczące obozów 2020

 

Otrzymaliśmy już wytyczne sanitarne, w związku z czym przekazujemy istotne informacje dotyczące wypoczynku dzieci w naszym ośrodku.

 


 

 

 • Ze względu na konieczność posiadania izolatki musieliśmy wyłączyć jeden pokój z użytkowania, w związku z czym zbudowaliśmy komfortowy domek campingowy, w którym zakwaterujemy najstarsze dzieci z danego turnusu.
 • Stworzyliśmy regulamin sanitarny który należy przeczytać i podpisać (rodzic i uczestnik) oraz dostarczyć na obóz.
 • Rodzice zobowiązani są podpisać zgodę na mierzenie temperatury dziecka, oświadczenie o stanie jego zdrowia oraz zobowiązanie do niezwłocznego odbioru uczestnika z wypoczynku w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Należy zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust.
 • Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować organizatora wypoczynku o tym fakcie, wpisać w kartę uczestnika odpowiednią informację oraz załączyć opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w obozie.
 • Zakwaterowanie uczestników odbędzie się bez udziału rodziców w godzinach 17:00- 19:00, wychowawca przejmuje dzieci natychmiast po przyjeździe do Ośrodka.
 • Wyjazd dzieci z turnusu odbywać się będzie bezwzględnie do godziny 10:00, aby umożliwić ekipie sprzątającej i odkażającej, odpowiednie przygotowanie budynku dla następnej grupy uczestników. Rodzice przy obiorze dzieci nie będą wchodzili do budynku, uczestnika przyprowadzi wyznaczona osoba z kadry.
 • Wszystkie zajęcia oraz posiłki będą się odbywały w mniejszych grupach, które zostaną ustalone w dniu przyjazdu na obóz w taki sposób, aby osoby które się znają i lubią mogły przebywać w swoim towarzystwie
 • Dzieci otrzymają od nas instrukcje zachowania się podczas działań obozowych, których dopilnowanie będzie obowiązkiem kadry obozowej.
 • Wyjścia poza teren ośrodka (do sklepu) będą się odbywały w maseczkach.W trakcie obozu będą się odbywały dodatkowo płatne zajęcia dla chętnych:

 • wspinaczka – 75 zł/3 zajęcia
 • stretching z elementami jogi – 80 zł/5 zajęć

Ponieważ musimy wszystko dobrze zorganizować przed turnusem, w zajęciach będą uczestniczyły wyłącznie dzieci które dostarczą nam odpowiednie zgody rodziców na udział oraz które będą miały te zajęcia opłacone przelewem przed przyjazdem na turnus.

 

 

Dokumenty do pobrania: