Tło

Hipoterapia

„Największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie”…

…a ponieważ całkowicie w to wierzymy, prowadzimy w naszym ośrodku zajęcia z hipoterapii.
Jak wiadomo, hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji, mającą na celu usprawnianie i przywracanie zdrowia osobom z dysfunkcjami narządu ruchu jak i niepełnosprawnym intelektualnie, pozwala również wyeliminować dysfunkcje powstałe w wyniku przebytych chorób i odniesionych urazów.
Jest też wspaniała formą terapii dla ludzi (głównie dzieci) mających problem z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie, w grupie rówieśniczej.

W naszym ośrodku prowadzimy turnusy hipoterapii, w ramach których zapewniamy:
– opiekę wykwalifikowanych instruktorów
– zakwaterowanie w pokojach z łazienkami (mamy również łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych)
– pełne wyżywienie (menu możemy dostosować do potrzeb uczestników)
– dwie jazdy dziennie lub inne zajęcia związane z kontaktem z końmi (w zależności od potrzeb)
bezpłatny pobyt opiekunów grup.

Poza turnusami hipoterapii prowadzimy również zajęcia indywidualne. Na zajęcia można przyjeżdżać w dowolnym terminie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Proponujemy zajęcia systematyczne (spotkania co najmniej raz w tygodniu) oraz indywidualne weekendy i turnusy tygodniowe z większą ilością jazdy konnej i kontaktu z końmi.

Ilość jazd oraz formułę zajęć ustalamy indywidualnie na miejscu po zapoznaniu się z opinią lekarza, stanem zdrowia i możliwościami osoby skierowanej na hipoterapię.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach hipoterapii

 1. Na zajęcia przyjmujemy wyłącznie osoby ze skierowaniem lekarskim.
 2. Jedno zajęcie trwa 30 minut.
 3. W przypadku zajęć systematycznych harmonogram spotkań ustalamy na każdy miesiąc z tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Rozliczenie ustalonych zajęć następuje z góry w trakcie pierwszego spotkania.
 5. Ewentualna absencja pacjenta powinna być zgłoszona co najmniej dwa dni wcześniej.
 6. W sytuacji złych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji zajęcia mogą być odwołane przez terapeutę i przeniesione na inny dogodny termin.
 7. Osoby towarzyszące ze względów bezpieczeństwa mogą być poproszone o pomoc w asekuracji lub w innych czynnościach w trakcie zajęć (ubiór i obuwie powinno być do tego dostosowane)
 8. Uczestnicy zajęć oraz osoby im towarzyszące są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa panujących na terenie ośrodka:
  • do koni podchodzimy wyłącznie w obecności terapeuty w sposób przez niego ustalony
  • w trakcie jazdy konnej obowiązują kaski ochronnekarmienie koni może się odbywać wyłącznie za zgodą i w obecności terapeuty
  • na terenie ośrodka zachowujemy się spokojnie (nie krzyczymy, nie biegamy)
  • dzieci mogą się poruszać po terenie ośrodka wyłącznie w obecności opiekunów
  • samochody parkujemy w miejscach do tego przeznaczonych, nie używamy klaksonów, prędkość jazdy ograniczamy do 20 km/h
  • nie śmiecimy
  • palenie papierosów jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.