Tło

Zielone Szkoły

Oferta skierowana jest do uczniów wszystkich rodzajów szkół. Program dopasowywany jest każdorazowo do wieku uczestników, indywidualnych potrzeb i umiejętności dzieci oraz do wymagań nauczycieli.
W trakcie zabaw, gier i spotkań dzieci zdobywają wiele wiadomości, nie tylko z zakresu jeździectwa.

O atrakcyjności zajęć oferowanych przez ośrodek świadczą roześmiane buzie dzieci rokrocznie zdobywających i poprawiających swoje umiejętności dzięki wykwalifikowanej kadrze Ośrodka QŃ.
Celem Qń-skiej Zielonej Szkoły jest:

 • budzenie szacunku do przyrody oraz wrażliwości na potrzeby zwierząt,
 • poznanie podstawowych pojęć z zakresu jeździectwa,
 • poznanie i doskonalenie techniki jazdy konnej,
 • integracja w grupie rówieśniczej,
 • umiejętność przyjmowania ról w grupie rówieśniczej,
 • umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej, rozwiązywania sporów,
 • podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,
 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnych osiągnięć,
 • poszukiwanie, segregowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.
Zadania:

 1. Tworzenie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju.
 2. Uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia.
 3. Tworzenie warunków do poznawania współzależności między składnikami środowiska.
 4. Rozpoznawanie i umiejętne kierowanie zainteresowaniami uczniów.
 5. Hipoterapia:
  • walka z własnymi słabościami i lękami poprzez obcowanie z końmi i jazdę konną,
  • kształtowanie prawidłowych reakcji równoważnych,
  • działanie na kilka zmysłów równocześnie: dotyk, słuch, wzrok,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez nawiązanie uczuciowej więzi z koniem.


Koń uczy

Koń relaksuje

Koń uaktywnia

Koń pobudza zmysły

Koń mobilizuje i nie nudzi


PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY

ok. 12:00
 • przyjazd do Ośrodka, zakwaterowanie, poczęstunek
 • zapoznanie z terenem, regulaminem Ośrodka, zasadami zachowania przy koniach
 • 14:00
 • obiad
 • 15:30- 19:00
 • podział na grupy, przydział koni, zapoznanie się z końmi
 • nauka czyszczenia i siodłania koni
 • nauka jazdy konnej z wykwalifikowanym instruktorem (dostosowana do umiejętności dzieci)
 • nauka rozsiodłania
 • 19:30
 • kolacja przy kominku lub ognisku
 • 22:00
 • cisza nocna

 • DZIEŃ DRUGI

  08:30
 • śniadanie
 • 09:30 – 13:00
 • czyszczenie i siodłanie koni
 • nauka jazdy konnej z wykwalifikowanym instruktorem (dostosowana do umiejętności dzieci)
 • gry i zabawy
 • 14:00
 • obiad
 • 15:30 – 19:00
 • praktyczne warsztaty – nauka haftu, rzeźby, malarstwa i korzenioplastyki z wykwalifikowanymi twórcami ludowymi
 • 19:30
 • kolacja
 • 20:00
 • zajęcia z animatorem
 • 22:00
 • cisza nocna

 • DZIEŃ TRZECI

  08:30
 • śniadanie
 • 09:30 – 13:30
 • turniej tenisa stołowego oraz nauka jazdy konnej w grupach z wykwalifikowanym instruktorem
 • 14:00
 • obiad i rozdanie dyplomów dla zwycięzców turnieju tenisa stołowego
 • 15:00 – 16:00
 • wyjazd

 • KOSZT ZIELONEJ SZKOŁY: 350,00 zł/os.